نما و لمبه دور سوله در رابطه با اجرای سوله و تیرریزیهایی که روی
اجرای سردرب در اکثر نقاط ویلایی و حتی در داخل شهر جهت پوشش روی
شرکت ویلانما نمایندگی پخش محصولات بام تایل در سراسر کشور میباشد این محصول به
زمانی که آلاچیق در فضای باز جهت حیاط ویلاها و خانه های حیاط دار